AL-25-LADER-FOR-BATTERIER-Optil-9,6V-Univers;pl    Kr 250,-
AL-55-SW-LADER-FOR-HÅNDWALKIE-13,8V-Univers;pl  Kr 250,-
MW-186-Omf;In-12-24V- ut;3-6-9-12Volt-1,2amp;Uni-pl-Kr250,-
MW-DELUX-AC-220V-1Amp-IC-Reg-Ut-1,5-3-4,5-6-7,5-9-12Volt-
Kr 250,-MW-79GS(800ma;Kr200,-) Alle - + Polaritet/snu-plugg;   + Porto;Kr50,-/Kr120,-(MW-ca700gr)
epost;odderiks@online.no

AL-25-LADER-FOR-BATTERIER-Optil-9,6V-Univers;pl Kr 250,-
AL-55-SW-LADER-FOR-HÅNDWALKIE-13,8V-Univers;pl Kr 250,-
MW-186-Omf;In-12-24V- ut;3-6-9-12Volt-1,2amp;Uni-pl-Kr250,-
MW-DELUX-AC-220V-1Amp-IC-Reg-Ut-1,5-3-4,5-6-7,5-9-12Volt-
Kr 250,-MW-79GS(800ma;Kr200,-) Alle - + Polaritet/snu-plugg; + Porto;Kr50,-/Kr120,-(MW-ca700gr)
epost;odderiks@online.no

CA-1198 UNIVERSAL LADER;
Lader;Nic-Cad-Batterier;

CA-1198 UNIVERSAL LADER;
Lader;Nic-Cad-Batterier;"AA" AAA-UM;9Volt-Block-Batteri;
Kr200,-+Porto-;Kr90,- Brevsending (400gr)
Kontakt;epost;odderiks@online.no

CA-1198 UNIVERSAL-LADER;

CA-1198 UNIVERSAL-LADER;