MAGNET-FØTTER:Ø-86mm-u-kabel-pl-Kr 50,-
Ø-120mm-(SIRIO-CTE)Kr 250,- Ø-150mm-(BM-1)Kr 300,- Ø-175mm-Kr 350,- Alle med 4m-coax-plugg;(Reserve-Gummi-120-150-175mm-kan bestilles) +Porto;Kontakt;
epost; odderiks@online.no

MAGNET-FØTTER:Ø-86mm-u-kabel-pl-Kr 50,-
Ø-120mm-(SIRIO-CTE)Kr 250,- Ø-150mm-(BM-1)Kr 300,- Ø-175mm-Kr 350,- Alle med 4m-coax-plugg;(Reserve-Gummi-120-150-175mm-kan bestilles) +Porto;Kontakt;
epost; odderiks@online.no