MIKROFON KABEL- 8 LEDERE + SKJERM-DIAMETER-5mm;
Kr 50,- Pr.Meter+Porto;
Kontakt;epost;odderiks@online.no

MIKROFON KABEL- 8 LEDERE + SKJERM-DIAMETER-5mm;
Kr 50,- Pr.Meter+Porto;
Kontakt;epost;odderiks@online.no

MIKROFON KABEL- 8 LEDERE + DOBBEL-SKJERM (2)-DIAMETER-6,5mm;
Kr 60,- Pr.Meter+Porto;
Kontakt;epost;odderiks@online.no

MIKROFON KABEL- 8 LEDERE + DOBBEL-SKJERM (2)-DIAMETER-6,5mm;
Kr 60,- Pr.Meter+Porto;
Kontakt;epost;odderiks@online.no

MIKROFON KABEL; DIAMETER;  5mm-6,5mm

MIKROFON KABEL; DIAMETER; 5mm-6,5mm

MIKROFON KABEL - SPIRAL;

MIKROFON KABEL - SPIRAL;